ลุ้นผล 7 ม.ค.!! สอศ.ขอช่วยส่งใจเชียร์ 3 ทีมอาชีวะ แข่งแกะสลักหิมะนานาชาติ

ลุ้นผล 7 ม.ค.!! สอศ.ขอช่วยส่งใจเชียร์ 3 ทีมอาชีวะ แข่งแกะสลักหิมะนานาชาติ ปี’66

ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมทีมนักศึกษาอาชีวศึกษา 3 ทีม ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ผลงาน “เมตตา พึ่งพา เพื่อโลกใหม่” วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผลงาน เยาวชน อนาคต และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ผลงาน “ชีวิตที่เป็นความหวังแห่งอนาคต” เข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 4-7 มกราคม ในงาน “การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ประจำปี 2566 หรือ “The 15th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2023” ที่เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

ว่าที่ ร.ต.ธนุกล่าวอีกว่า แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา ในปี 2566 Harbin Engineering University (HEU) และ China-Harbin International Ice and Snow Festival จีนซึ่งร่วมสนับสนุน และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ประจำปี 2566 ในหัวเรื่อง “The Youth, The Future” จึงได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขัน โดยใช้วิธีการตัดสิน และให้คะแนนจากแนวความคิด และการนำเสนอผลงานโมเดล ในรูปแบบวิดีโอ

โดยการส่งผลงานเข้าร่วมทาง E-mail ซึ่งคณะกรรมการฯ ตรวจผลงาน และให้คะแนน ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม และจะประกาศผลรางวัลในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 7 มกราคม เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านทักษะความรู้ และวิชาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในเวทีระดับนานาชาติ และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ สอศ.ให้เป็นที่ยอมรับ จึงขอเชิญชวนร่วมส่งกำลังใจให้ทีมนักศึกษาอาชีวศึกษาทั้ง 3 ทีม คว้าชัยชนะในการแข่งขัน

การศึกษา.jpg9